„София франс ауто“ ще достави 280 линейки за Спешната помощ

Договорът за новите медицински автомобили ще бъде подписан в понеделник, а стойността му е 38.3 млн. лв.

„София франс ауто“ ще достави 280 линейки за Спешната помощ

Снимка: Economic.bg/Архив

„София франс ауто“ АД, официален вносител на Peugeot за България, ще достави 280 нови линейки за Спешната помощ. Договорът между фирмата и Министерството на здравеопазването ще бъде подписан в понеделник. Новите медицински превозни средства са част от по-мащабен инвестиционен план за модернизация на спешната медицинска помощ, предвиждащ доставката на 400 нови линейки.

Обществената поръчка, спечелена от „София франс ауто“, е обособена в две позиции. По първата фирмата ще достави 95 линейки тип C, с включено медицинско оборудване и медицинска апаратура, ще им предостави гаранционно и сервизно обслужване. По втората процедура ще бъдат доставени още 185 броя линейки тип В, с включено медицинско оборудване и медицинска апаратура.

Общата стойност на двата договора възлиза на 38.3 млн. лв. с ДДС.

Закупуването на медицинските превозни средства е в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 г. по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Общата стойност на проекта е 163.9 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163.5 млн. лв.

Срокът за изпълнението на дейностите по реализацията на проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г.
Коментари: 0