Управляващите добавиха осигурителна тежест за безработните в пандемията

Депутатите решиха общините да не бъдат санкционирани, ако имат неизплатени безлихвени кредити към бюджета

Управляващите добавиха осигурителна тежест за безработните в пандемията

Снимка: Красимир Свраков

2054 ~ 2 мин. четене

Депутатите от управляващата коалиция удължиха неплатения отпуск, който ще се води за трудов стаж. С промени в Закона за извънредното положение те увеличиха срока до 90 дни, но приеха, че неработещите заради пандемията и правителствените мерки ще трябва да си плащат 8% здравна вноска върху поне 325 лв., за да не се загубят здравноосигурителните права.

Така се оказва, че принудително спрените от работа със заповед на здравния министър трябва да внасят поне 26 лв. Това е повече, отколкото държавата даваше на затворените бизнеси по мярката "Запази ме". Правителството беше решило, че 24 лв. на ден са достатъчни на служителите. След огромен натиск от страна на бранша бе решено схемата да бъде преформатирана и да се изплаща 75% от осигурителния доход на работниците. Изчисления на Economic.bg обаче показаха, че заради осигуряването на минималния праг преди пандемията служителите в сектор "Ресторантьорство" няма да взимат много повече от тези първоначално определени 24 лева.

Другият вариант за пуснатите в неплатен отпуск просто да не си внасят здравните вноски. Според разпоредбите това е допустимо до 3 месеца в календарна година, но работещите трябва да внимават да не прехвърлят този срок, тъй като тогава ще останат без здравноосигурителни права.

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за извънредното положение бяха променени и няколко други закона, несвързани с пандемичната ситуация. Така например бе променен Законът за местните данъци и такси и начисляването на такса „смет“ от 2024 г. трябва да става на база брой замърсители в домакинството.

Направиха се и промени в Закона за хазарта , според които числовата лотарийна игра кено вече ще се регулира според нормативната уредба за играта лото. Тоест и тази игра ще бъде национализирана.

Със законопроекта бяха приети и промени в Закона за семейните помощи за деца. Те имат за цел изравняване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, отпускани на семействата на роднини или близки и на доброволните приемни семейства, с тези на родителите или осиновителите.

Народното събрание даде също разрешение на Министерството на здравеопазването за допълнителни плащания на служителите от системата във връзка с коронавируса. Работещите „на първа линия“ лекари и други медицински лица ще получават допълнително заплащане заради Сovid-19 до три месеца след отмяна на извънредното положение в страната.

Текстовете предвиждат още да може да се изплащат допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, които ще са в допълнение към тези, разрешени в сега действащия Закон за държавния служител (до 30% от заплатата). Те ще се дават и на хората, които се занимават с поставяне на ваксини.

Депутатите решиха общините да не бъдат санкционирани, ако имат неизплатени безлихвени кредити към бюджета. Дава им се възможност, ако не са ги изплатили до края на миналата година да могат да го направят до два месеца след края на извънредната епидемична обстановка.

Подкрепи Economic.bg