Airbnb (87)

Управляващите изненадаха бизнеса с патентен данък за Airbnb

Управляващите изненадаха бизнеса с патентен данък за Airbnb

Отново без да бъде обсъдено с бизнеса, и по-стар обичай през „задните врати“, управляващите искат да въведат патентен данък за апартаментите, които се отдават краткосрочно през платформи като Airbnb и Booking.

Бизнесът с краткосрочни наеми иска изтегляне на поправката за Airbnb

Бизнесът с краткосрочни наеми иска изтегляне на поправката за Airbnb

Бизнесът, който се занимава с отдаване на апартаменти под наем чрез онлайн платформи като Airbnb, иска внесената поправка в Закона за туризма да бъде изтеглена и преразгледана.

Airbnb вече е на български

Airbnb вече е на български

Платформата за онлайн отдаване на частни имоти вече е достъпна на български език. От днес и приложението, и уебсайтът на компанията поддържат общо 62 езика, които се говорят от 4 млрд. души