Как влияе Airbnb върху цените и наемите на имотите?

Проучвания от последните години доказват пряката връзка между Airbnb и поскъпването

Как влияе Airbnb върху цените и наемите на имотите?

Снимка: Pixabay

Краткосрочното отдаване на имоти чрез платформи като Airbnb допринася за недостиг на жилища, както и за увеличение на наемите, сочи проучване на изследователите Феликс Миндл и д-р Оливер Аренц от университета в Кьолн, Германия. Според тях 14.2% от общото увеличение на cenite се дължи на краткосрочното отдаване на имоти.

„Въпреки че голяма част от домакините в Airbnb споделят дома си от време на време, има и много, които са го превърнали в бизнес“, каза Миндл в свое изявление. „Тези, които професионално отдават имота си под наем, са на разположение на туристите през цялата година и по този начин се конкурират директно с дългосрочните наематели, за които стаите вече не са на разположение“, казват експертите.

Говорител на Airbnb обаче оспори подобни констатации и каза, че пандемията от COVID-19 е създала много проблеми за домакинствата, които се борят с огромни загуби. „Безброй семейства зависят от Airbnb, за да се издържат“, казват още от платформата.  

И все пак Институтът за икономическа политика потвърждава анализа на изследователите от Кьолн. „Данните сочат, че присъствието на Airbnb повишава местните жилищни разходи. Най-големият и най-добре документиран потенциален разход за разширяване на Airbnb е намаленото предлагане на жилища, тъй като имотите преминават от обслужване на местни жители към обслужващи пътници на Airbnb, което вреди на местните жители, като повишава разходите за жилища“, се казва в него.

Софи Калдър-Уанг, асистент в отдела за недвижими имоти в The Wharton School в Университета на Пенсилвания, публикува проучване миналия август, според което „увеличението на наемите до голяма степен се дължи на белите наематели, защото те предпочитат повече удобства за настаняване и добро местоположение, което е важно изискване и от туристите“.

Проучване от 2017 г., публикувано в последното издание на списание Marketing Science, установи, че броят на Airbnb обявите е свързан с повишаване на цените на имотите и наемните цени. „Повишената способност за споделяне на домове доведе до повишаване както на наемните цени, така и на цените на жилищата“, пишат изследователите.

Изследователите са използвали данни за всички американски имоти, изброени в Airbnb между 2012 и 2016 г. Въз основа на средния ръст в списъците на Airbnb в национален мащаб, краткосрочните наеми допринесоха за годишно увеличение от 9 на месечен наем и $1800 в цените на жилищата за среден пощенски код, установиха авторите на изследването.

Изследователите признават, че са необходими повече изследвания, „за да се постигне пълен анализ на състоянието на пазара на споделени имоти. Например отдаването на имота под наем по този начин може да има положително въздействие върху местния бизнес, ако стимулира нетно увеличение на туристическото търсене“, казват изследователите.

Нарастващата популярност на Airbnb показва, че по-високите цени, които наемодателите могат да получат на пазара за ваканционни наеми, са накарали някои да преобразуват своите имоти от дългосрочни в краткосрочни наеми и това е свило пазара на наеми, тласкайки цените по-високо, добавят те.

От Airbnb заявиха, че финансовата помощ, която получават домакините, не трябва да се отхвърля от подобни проучвания. „Авторите на това изследване, което вече е остаряло, са съгласни, че споделянето на дома може да осигури важни икономически ползи за семействата и да подкрепи интелигентни правила, които позволяват споделянето на дома да продължи“, каза той.

Изследователите от това проучване на Journal of Marketing заявиха, че местните законодатели може да са в състояние да противодействат на ефектите на Airbnb чрез целенасочени регулации.

„Наредбите за споделянето на домовете трябва (най-много) да се стремят да ограничат преразпределението на жилищния фонд от дългосрочни наеми до краткосрочни наеми, без да обезсърчават използването на споделянето на домове от обитателите на собствениците“, пишат те.

Коментари: 0