„Газтрейд“ стартира втори пазарен тест за LNG терминала в Александруполис

Той ще е обвързващ и в него ще се включи и държавната \"Булгаргаз\"

„Газтрейд“ стартира втори пазарен тест за LNG терминала в Александруполис
2324 ~ 2 мин. четене

"Газтрейд" стартира втората фаза на пазарния тест за проекта за терминал за втечнен природен газ в Александруполис, съобщават от компанията.

Това е т.нар. обвързващата фаза резервиране на капацитет в проекта. Компаниите, които вече са проявили интерес към първата фаза на пазарния тест, имат право да подават обвързващи оферти към "Газтрейд". Компанията има създадени насоки, които определят условията, при които нови заинтересовани участници също е разрешено да влязат в тази втора фаза на пазарния тест. Крайният срок за заинтересованите участници да представят своите оферти е 24 февруари 2020 г.

Gastrade очаква да получи обвързващи оферти от широк кръг от участници, включително газови компании, електроснабдителни дружества, други крайни потребители, газоразпределителни компании и търговци. След процедурата за разпределение на капацитет, участниците ще бъдат поканени да подпишат споразумения за разширен резервационен капацитет в съответствие със съответния образец, одобрен от гръцкия регулаторен орган.

Припомняме, че при първата фаза на пазарния тест двадесет дружества изразиха интерес към резервиране на общо 12.2 млрд. куб. м годишно от капацитета на плаващия терминал за регазификация на втечнен природен газ (LNG) край Александруполис, който е 5.5 млрд. куб. м. на 31 декември 2018 г.

Миналата седмица с решение на Министерски съвет на държавното дружество „Булгартрансгаз“ ЕАД се даде разрешение да придобие 20% от капитала на проектната компания „Газтрейд“ С.А., която изгражда проекта.

Освен придобиването на 20-процентен дял, „Булгаргаз“ ЕАД ще участва в обвързващата фаза на процедурата по пазарен тест за резервиране на капацитет от терминала за втечнен природен газ до Александруполис, като резервира до 500 млн. куб. м. на година, но не по-малко от 300 млн. куб. м. на година, за период от 3 до 5 години. За използване на резервирания капацитет, „Булгаргаз“ ЕАД ще проведе преговори за реализиране на доставки на втечнен природен газ през интерконектора Гърция – България.

Проектът има за цел да осигури нов портал за доставки на газ за пазарите в Югоизточна Европа и ще предложи на региона сигурност на доставките, диверсификация на газовите пътища и източници, гъвкавост на цените и засилена конкуренция. Той ще задоволи нарастващото търсене на газ в региона в средносрочен и дългосрочен план, ще осигури регионален достъп до LPG и ще подпомогне достъпа и навлизането на пазара на газ.

За България, Румъния, Сърбия и други пазари в Югоизточна Европа проектът ще предава природен газ през изграждащия се интерконектор Гърция-България и другите съществуващи или планирани тръбопроводи в региона.

Коментари: 0