Кабинетът отпуска 1,5 млн. лв. за интернет в училищата

Предоставени са още средства за допълнително обучение и безплатен транспорт на учениците

Кабинетът отпуска 1,5 млн. лв. за интернет в училищата

Снимка: Economic.bg

Правителството отпусна 1,5 млн. лв. за осигуряване на интернет в училищата по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена през 2018 г., съобщиха от пресцентъра на правителствената служба. 

Средствата ще позволят на всички училища да разполагат с интернет на бюджетна издръжка. С тях ще се осигури техническо обезпечаване на учебния процес в 149 институции от системата чрез внедряване на модерни технологии в процеса на обучение. Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН. 

Други над 1,5 млн. лв. се осигуряват за допълнително обучение на ученици от основната образователна степен, които срещат трудности при овладяване на учебния материал по български език и математика. В сумата са предвидени средства за администриране на дейностите, свързани с обучението на децата.

Правителството отпусна допълнително 7,9 млн. лв. по бюджетите на общините за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици. Сумата ще бъде осигурена от централния бюджет, а останалите 591 315 лв. от бюджета на МОН. 

Кабинетът одобри близо 7,4 млн. лв. за осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година. Средствата ще се осигурят за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за настоящата година. 

С тях ще бъдат изплатени обезщетения на персонала за месеците септември и октомври 2018 г. поради намаляване на числеността му от настъпила промяна в структурата и състава му, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание, или при преструктурирането на мрежата от образователни институции.

Коментари: 0