Прилагането на „Пакет Мобилност“ се отлага негласно

Европейската комисия все още не е готова с насоките за контрола върху автофирмите

Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи (СМП):

Прилагането на „Пакет Мобилност“ се отлага негласно

Снимка: БТВ/Стопкадър

Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев

Прилагането на „Пакет Мобилност“ се отлага негласно. Това обясни за Economic.bg Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи (СМП).

Припомняме, че на 31 юли в Официален вестник на Европейския съюз бяха публикувани промените, засягащи работата на международния товарен автомобилен транспорт на територията на Общността.

Почти всички промени, включени в „Пакет Мобилност“, влизат в сила 20 дни след публикуването им – т.е. от 20 август 2020 г. Само изискването за връщането на камиона в държавата на регистрация ще влезе в сила 18 месеца след обнародването - от 1 януари 2022 г.

„Всички сдружения и автомобилни компании в България очакваме с нетърпение насоки от страна на Европейската комисия за прилагането промените в „Мобилен пакет 1“, заяви Йордан Арабаджиев. „Причината е, че до момента на никого не му е ясно как и по какъв начин точно ще се прилага „Мобилен пакет 1“. А аз непрекъснато разговарям с колеги както от останалите браншови организации в България, така и със сродни организации в чужбина. Не е ясно кой ще осъществява контрола по връщането на водача, по какъв начин ще се удостоверява това, къде ще се съхранява документацията и въобще много, твърде много нерешени въпроси възникват по прилагането на приетия „Мобилен пакет 1“. Имаме информация, че в момента, въпреки отпускарския сезон, нарочни работни групи в Европейската комисия усилено работят по създаването на тези насоки за прилагането на пакета. Коментира се, че някъде към 5-10 септември те ще проведат последните си заседания, след което насоките за прилагането на пакета ще бъдат обявени официално. Така че засега имаме само неофициална информация, че точно от 20 август няма да започне прилагането на всички разпоредби на пакета“, обясни изпълнителният директор на СМП.

„В крайна сметка лично аз оставам с впечатлението, че дори самите държави като Германия и Франция, които сътвориха и в течение на три години усилено промотираха „Пакет Мобилност“ като много социален и необходим, сега нямат идея как той да бъде прилаган“, коментира Йордан Арабаджиев. „Поради което не вярвам, че ще се намери дори и един честен европейски политик, който да излезе и официално да обяви: „Не сме готови за прилагането на „Пакет Мобилност“, затова отлагаме прилагането му до еди коя си дата“, а просто негласно и неофициално контролът за прилагането му от превозвачите най-вероятно ще започне да се прилага след месец или повече, когато бъдат изготвени и обявени тези официални насоки“, обясни изпълнителният директор на СМП Йордан Арабаджиев.

Припомняме, че т.нар. „Пакет Мобилност“ съдържа три нови регламента и една директива, в които са включени промени в други регламенти и директиви, засягащи работата на водачите:

  • Регламент 2020/1054 за изменение на Регламент 561/2006 г. по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки и на Регламент 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи;
  • Регламент 2020/1055 за изменение на Регламент 1071/2009, 1072/2009  и 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт;
  • Регламент 2020/1056 относно електронната информация за товарните превози и
  • Директива 2020/1057 за определянето на специфични правила във връзка с Директива 96/71 и Директива 2014/67 за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22 по отношение на изискванията за изпълнение на Регламент 1024/2012.

Според Европейската комисия целта на промените е да бъде постигнато равновесие между „сигурността на водачите, социалната справедливост и устойчива икономика“. Казано по-ясно, целта на пакета е да подобри условията за работа на водачите и тяхната безопасност не само на работа, но и по време на почивка. Според новите разпоредби всяка почивка от над 45 часа ще трябва да се ползва извън превозното средство, в място с подходящи санитарни условия и обезопасителни приспособления, които да гарантират безопасността както на водача, така и на превозвания товар.

Според казаното от германски и български юристи по време на проведена неотдавна работна среща/уебинар на тема „Пакет Мобилност – проблеми и решения“, няма никакъв шанс приетите промени да бъдат отменени скоро. Процесът на обжалване „ще отнеме към две години и едва ли ще има съществен резултат от него“, смята юристът Левент Хамид. Според него „оценката за екологичното въздействие на „Пакет Мобилност“ също вероятно няма генерално да промени нещата“. С това вече са наясно и собствениците на големи и малки автотранспортни компании у нас. Затова сега, във връзка с прилагането на промените, заложени в "Пакет Мобилност", те само чакат да получат правилата за прилагането му и за засиления контрол върху автофирмите.

Коментари: 0