В кои сектори служителите търсят най-често информация за заплатите си

Възнагражденията влияят най-много върху удовлетвореността на служителите, смятат HR мениджърите

В кои сектори служителите търсят най-често информация за заплатите си
1644 ~ 2 мин. четене
Определянето на възнагражденията в компаниите е динамичен процес, тъй като мениджърите трябва да балансират заплатите, които да са едновременно справедливи и конкурентни на пазара за дадения служител. Служителите най-често сравняват данни за заплати, когато се подготвят за интервю за работа или оценка на представянето. 

Служителите, заети в областта на информационните технологии, мениджмънта и администрацията най-често търсят информация за заплатите си, показват попълнените данни за заплати през изминалата година в партньорската мрежа сайтове на Paylab. 

На пазара на труда има огромно търсене на ИТ специалисти, което се отразява на динамиката на заплащането им. ИТ специалистите са в по-голяма степен фокусирани върху възнаграждението си. Средният мениджмънт и служителите в администрацията също се интересуват доколко възнагражденията им са адекватни на пазарните нива. 

Останалите топ сектори, в които служителите са сравнявали най-много своите заплати, включват икономика, финанси и счетоводство, търговия, строителство, транспорт и логистика. Служителите в публичния сектор, автомобилната индустрия и банките също проверяват своите заплати. 

Освен служителите, компаниите също се нуждаят от отправна точка за пазарната стойност на отделните работни места. Работодателите имат нужда от надеждна информация, че предлагат заплати, съответстващи на пазарните нива. Най-важните аргументи за мениджърите при преразглеждане на заплатите са промяна в професионалната квалификация на служителя, трудностите при запълване на позицията и множеството роли на служителя на текущата позиция. За компаниите е най-важно да запазят настоящите си служители като им предлагат заплати, съобразени с пазарните нива, както и да бъдат предпочитано място за работа за кандидатите. 
Проучването сред специалистите човешки ресурси показва още, че правилно структурираното възнаграждение е един от най-важните фактори, влияещи върху удовлетвореността на служителите, заедно с добрата екипна и корпоративна култура.  

Коментари: 0