Project Syndicate (31)

„Сега или никога“ за глобалното лидерство във време на Covid-19

„Сега или никога“ за глобалното лидерство във време на Covid-19

За да се предотврати превръщането на ликвидната криза в криза на платежоспособността и днешната глобална рецесия да не стане утрешната депресия, спешно са необходими по-добре координирани фискални, парични и търговски мерки

Пъзелът на икономическия прогрес

Пъзелът на икономическия прогрес

Знаем ли как се развиват икономиките? Очевидно, изглежда, че не, или в противен случай в тези времена с нисък растеж всяка държава би била в по-добро състояние, отколкото е в момента